Na stronie Steny pojawił się szczegółowy godzinowy program rejsu „rowerowy potop AZS”.

Na razie podany jest rozkład na 11.05 ale zapewne 18.05 będzie wyglądał tak samo.

program 1 program 2

Komentarze