Świetne wiadomości z Białorusi. Portal Departamentu Sportu i Turystki w Grodnie podał dzisiaj, że zapadła w końcu ostateczna decyzja i wyznaczono datę, od której połączone zostaną strefy bezwizowe Brześć i Grodno.

Jak już pisałem na blogu prezydent Łukaszenka, prawdopodobnie widząc sukces ruchu bezwizowego, ściągającego do Grodno i Brześcia coraz więcej turystów z Europy, postanowił wprowadzić kolejne udogodnienia.

Od stycznia do lipca 2019 roku, sam obwód grodzieński, odwiedziło 65 tysięcy bezwizowych turystów, co jest wzrostem o 60 % rok do roku.

Od 10 listopada 2019 strefy bezwizowe brzeska i grodzieńska zostają połączone i dodatkowo rozszerzone. Tak więc, od tej daty przestają istnieć dwie osobne strefy, z dwoma osobnymi zezwoleniami/przepustkami, bez możliwości przejazdu pomiędzy nimi. Od teraz będzie można swobodnie poruszać się po całym obszarze, obu obwodów.

Strefa na terenie obwodu grodzieńskiego zostaje dodatkowo rozszerzona o rejony: Lidzki, Szczuczyński, Brzostowicki, Wołkowyski i Werenowski.

Przedłużono też dozwolony czas pobytu. Na terenie Białorusi będzie można przebywać przez maksymalnie 15 dni, zamiast obecnych dziesięciu.

Obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje, dla pobytu ponad 5 dni.

Tak więc od 10 listopada, swoboda poruszania się po przyległych do polskiej granicy rejonach Białorusi znacznie się rozszerza.

Nie jest jedynie jasne, co z tymi dodatkowi pięcioma rejonami, między innymi z lidzkim. Czy wchodz one z automatu do strefy bezwizowej, czy jak się wcześniej mówiło, będzi tam można jechać tylko ze zorganizowaną wycieczką.  Czytając dekret Łukaszenki, zamieszczony tutaj: http://www.government.by/upload/docs/filec348ae80fdef16a7.PDF , można wywnioskować, że na pewno będą dwa rodzaje przepustek. Jedna, obejmująca całą dzisiejszą strefę bezwizową (Grodno + Brześć), i druga obejmująca dodatkowo wymienione przeze mnie wcześniej rejony, o które strefa zostaje rozszerzona.

Jak będzie w praktyce, jak zwykle czas pokaże 🙂

Ale fakt jest faktem, reżim łagodnieje… Pecunia non olet…

Czuwaj!

To może Ciebie zainteresować:


2 komentarze

Komentarze