Ciekawego newsa znalazłem dzisiaj na stronie BelarusFeed.com . W Białorusi trwają prace legislacyjne nad nowym prawem wydłużającym dozwolony pobyt cudzoziemców bez konieczności rejestracji z obecnych  do 10 dni.

Przez ichniejszy parlament przeszło pierwsze czytanie ustawy ” O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi” .

Zgodnie z nową ustawą cudzoziemcy będą mogli przebywać w kraju bez rejestracji przez okres do 10 dni.

Aby uczynić kraj bardziej atrakcyjnym dla obcokrajowców, zwłaszcza turytów, zostaną wprowadzone następujące zmiany do ustawy:

  • Cudzoziemcy będą mogli nie rejestrować się na Białorusi przez 10 dni (teraz muszą się zarejestrować, jeśli przebywają w Białorusi dłużej niż 5 dni);
  • Tymczasowe zezwolenie na pobyt może zostać wydane na okres do dwóch lat wysoko wykwalifikowanym pracownikom zagranicznym;
  • Jednorazowa pomoc finansowa udzielona przez państwo takiemu pracownikowi (około 430 BYN), będzie musiała być zwrócona jeśli umowa zostanie rozwiązana przed terminem.
  • Zezwolenie na pobyt stały dla takich pracowników może zostać wydane po czterech latach pobytu w Białorusi.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Ustawa musi przejść kilka etapów. Po pierwsze, musi zostać zatwierdzona w drugim czytaniu , a następnie przez Radę Republiki i ostatecznie podpisana przez prezydenta .

W tej chwili cudzoziemiec, który przyjeżdża na Białoruś, musi zarejestrować się online lub w Dziale Obywatelstwa i Migracji w ciągu pięciu dni roboczych.

Technicznie, rejestracja to otrzymanie pieczątki w paszporcie z datami zameldowania i wymeldowania. Większość hoteli robi to automatycznie, ale jeśli przebywasz w prywatnym mieszkaniu lub hostelu, musisz zarejestrować się samodzielnie.

Właściciel mieszkania powinien towarzyszyć Ci w lokalnym Departamencie Migracji, aby wypełnić dokumenty i uzyskać pieczęć. W trakcie podróży ta sama zasada dotyczy nowego miejsca docelowego.

Musisz się zarejestrować w ciągu pięciu dni roboczych po przybyciu na nowe miejsce na Białorusi. Jeśli poruszasz się często, musisz zarejestrować się w każdym kolejnym miejscu i zachować wszystkie bilety i inne potwierdzenia podroży, dopóki nie wyjdziesz z kraju .

Poza tym należy pamiętać o dwóch ważnych sprawach. Przede wszystkim – rejestracja online nie jest dostępna dla cudzoziemców, którzy podróżują na Białoruś z Rosji. Po przybyciu do Białorusi powinni oni złożyć wniosek o rejestrację w Departamencie Obywatelstwa i Migracji. Ponadto rozszerzenie rejestracji może być dokonane tylko za pomocą osobistej aplikacji.

Mam nadzieję że nowe prawo szybko wejdzie w życie, ułatwi ono znacznie podróżowanie po Białorusi i zdejmie z głowy uciążliwe papierkowe sprawy.Komentarze