Pogoda za oknem co raz lepsza, po krótkim epizodzie zimowym od kilku dni można już bez przeszkód z powrotem wsiąść na rower (7 luty! – uwielbiam ocieplenie klimatu! ). Widać to na gdańskich ulicach. Wczoraj rowerzystów wyległo na prawdę sporo. Zrobiłem sobie krótką 12 kilometrową późno wieczorową przejażdżkę i spotkałem co najmniej kilkanaście osób na rowerach.

Zauważyły to też chyba władze Szybkiej Kolei Miejskiej i przypomniały o zasadach przewozu rowerów w pociągach SKM. Warto je przytoczyć, bo to dosyć popularny sposób przemieszczania się na trójmiejskich i podmiejskich trasach.

Cytuję to w całości:

Uprzejmie informujemy, o zasadach przewozu rowerów w pociągach SKM.

„1. W pociągach SKM wyznacza się miejsca dla: … 3) osób podróżujących z rowerami – miejsca te wyznacza się – w zależności od typu taboru.

rowery skm

Na wagonach ezt i szt znajdują się piktogramy informujące o możliwości przewozu roweru wg wzoru nr 21 oraz braku możliwości przewozu roweru wg wzoru nr 21a w danym wagonie.

zakaz-rowery

W pociągach można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu. Kierownik pociągu/ konduktor sprawuje nadzór nad przewożoną liczbą rowerów, tym samym kierownik pociągu/ konduktor ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsce przeznaczone do przewozu rowerów są zajęte.

Podróżny, który nie znalazł miejsca dla przewożonego roweru jest obowiązany zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora, w celu uzyskania informacji o możliwości przewozu roweru. Jeżeli kierownik pociągu/ konduktor wyznaczy osobie podróżującej z rowerem miejsce do przewozu rowerów poza miejscem oznaczonym piktogramami wg wzoru nr 21, to za bezpieczny przewóz roweru, w sposób nieuciążliwy dla pozostałych podróżnych, odpowiedzialna jest osoba przewożąca rower.

Dopuszcza się przewóz rowerów w przedziałach przyległych do kabiny maszynisty, z której prowadzony jest pociąg, przejazd podróżnych jest zabroniony. Podróżny może przebywać w tym przedziale wyłącznie na czas niezbędny dla postawienia tam roweru oraz odbioru roweru. W takich przedziałach: a) można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu, b) nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym przedsionku lub pierwszym przedziale wagonu.”

Podstawa prawna: Regulamin Przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) § 8 ust. 1 pkt 3. „

Tak więc rowery można przewozić tylko w wagonach oznaczonych piktogramami, w przypadku braku miejsca w porozumieniu z konduktorem można wprowadzić wagon do pierwszego przedziału za maszynistą ale nie można w nim przebywać podczas jazdy.

Warto przypomnieć również że rower wg. § 18 Regulamin Przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest bagażem podręcznym i jako taki zwolniony jest z opłat za przewóz.

Cytuję par. 18, ust. 3 pkt 3 „Regulaminu” :

Podróżny, posiadający ważny bilet, może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jako bagaż
podręczny: (…)

  • jeden rower, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 pkt 3);

SKM informuje także o tym w osobnym komunikacje wiszącym na ich stronie internetowej:

Uprzejmie informujemy, że każdy podróżny posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem SKM, przewożąc rower w pociągu SKM, nie musi posiadać żadnego dodatkowego biletu na jego przewóz. Informujemy również, iż: 1) rower należy przewozić w przedziałach oznaczonych napisem „dla podróżnych z większym bagażem ręcznym” lub logo „Rowery”;
2) rower powinien być przewożony pod nadzorem podróżnego;
3) rower nie może przeszkadzać podróżnym i powodować uszkodzeń lub zniszczeń wagonu.

UWAGA !!! Podróżni w zorganizowanych grupach przewożący powyżej 20 rowerów, zgłaszają ten fakt pod numerem 58 721 27 78 (dni robocze w godzinach 8.00-14.00) na siedem dni roboczych przed zamierzonym przejazdem grupy.

Posiadając zatem ważny bilet, rower przewozimy gratis i nie jest do tego potrzebny żaden dodatkowy bilet. Identyczne zasady obowiązują także w pociągach PKM, które są obsługiwane przez SKM.

Jedna odpowiedź

Komentarze