Tak wygląda każdy poranek i każde popołudnie na Azaliowej w Gdańsku przed nowo powstałym kombinatem edukacyjnym zwanym „pozytywną” szkołą. 700 dzieci, prawie każde podwiezione osobnym samochodem na jedną godzinę. Każdy parkuje gdzie popadnie byle bliżej drzwi wejściowych.

Komentarze