_I0Q4266_result

Wracając z Grado do domu wstąpiliśmy jeszcze na chwilę do Akwileji. Miatseczko to znajduje się po drodze do autostrady A4 . Zatrzymaliśmy się ponieważ jadąc do Grado widzieliśmy tam starożytne ruiny przy drodze.

Okazało się , że są to ruiny Forum Romanum. Zlokalizowane są w samym centrum miasteczka .

Wikipedia podaje o Akwileji następujące informacje:

Miasto zostało założone przez Rzymian w 181/180 p.n.e. jako twierdza w czasie wojen z plemionami illiryjskimi. Miasto zaczęło się rozwijać dzięki handlowi złotem, wydobywanym niedaleko obecnego Klagenfurtu. W czasie wojen z Markomanami cesarz Marek Aureliusz uczynił z miasta bazę wypadową. W IV w n.e. miasto stało się siedzibą biskupstwa. Jeden z ówczesnych kronikarzy Auzoniusz opisał miasto jako moenibus et portu celeberrima i zaliczył je do najważniejszych obok Rzymu, Mediolanu i Kapui. W 452 r. Hunowie splądrowali i zniszczyli miasto, a jego mieszkańcy uciekli na pobliskie laguny, zakładając Wenecję i Grado. Mimo to miasto odrodziło się, lecz dwukrotnie (w 568 i 590 r.) było niszczone przez Longobardów. W średniowieczu wraz z okolicami podlegało świeckiej władzy swoich biskupów, noszących tytuł patriarchów i podlegających zwierzchnictwu cesarzy rzymsko-niemieckich. W 1450 r. Akwileja została podporządkowana Republice Weneckiej i dzieliła jej dalsze dzieje.

_I0Q4263_result

Oprócz Forum romanum w miasteczku warto zobaczyć jeszcze:

  • katedra z początku XI wieku, zbudowana na fundamentach jeszcze starszej świątyni po której zachowała się na podłodze pochodząca z IV wieku mozaika o powierzchni 760 m² (największa zachowana mozaika wczesnochrześcijańska[1]). Na mozaice znajdują się przedstawienia postaci ludzi, zwierząt i roślin ujętych w geometryczne wzory. W absydzie natomiast zachowały się fragmenty fresków z XI wieku. Obok kościoła zachowała się dzwonnica z której roztacza się widok na miasto;
  • ruiny rzymskiego portu rzecznego do których, od katedry, prowadzi obsadzona cyprysami Via Sacra;
  • Muzeum Wczesnego Chrześcijaństwa (Museo Paleocristiano), położone na północnym wschodzie od ruin portu rzecznego. Muzeum eksponuje wczesnochrześcijańskie urny pogrzebowe, fragmenty mozaik i balustrad chóru;
  • Muzeum Archologiczne (Museo Archeologico) eksponujące znaleziska z czasów rzymskich takie jak różnego rodzaju przedmioty z kamieni szlachetnych, bursztynu i szkła.

My niestety z braku czasu widzieliśmy tylko ruiny , następnym razem chciałbym zobaczyć jeszcze tą katedrę wraz z mozajkami.

_I0Q4258_result _I0Q4253_result _I0Q4244_result _I0Q4237_result _I0Q4239_result _I0Q4241_result

Jedna odpowiedź

  1. Alpe-Adria

    Jak tylko tu trafiłem wróciły wspomnienia z trasy Alpe-Adria 🙂 Akwileja to ostatni odcinek tuż przed Grado – bardzo dobrze wspominam 🙂

    Odpowiedz

Komentarze